Ceník

Vyučovací hodiny jsou po 45 minutách.  Lekce jsou pravidelné podle týdenního rozvrhu.  Kurzovné je měsíční, platí se předem (tj. vždy do 20. dne  předcházejícího měsíce) a je nevratné. Uvedené ceny jsou za jednoho studenta, za jednu vyučovací hodinu.

 

 Skupina po čtyřech:       250,- Kč

 Skupina po třech:           300,- Kč

 Skupina po dvou:           350,- Kč

  Individuální lekce:         550,- Kč

         

 

č.ú. pro neplátce DPH: 478719073/300

č.ú. pro plátce DPH:  2064673 369 /800 (nutné připočítat k uvedené ceně DPH)