Ceník

Vyučovací hodiny jsou po 45 minutách.  Lekce jsou pravidelné podle týdenního rozvrhu.  Kurzovné je měsíční, platí se předem (tj. vždy do 20. dne  předcházejícího měsíce) a po sestavení rozvrhu po 20.tém je nevratné. Uvedené ceny jsou za jednoho studenta, za jednu vyučovací hodinu.

 

 Skupina po čtyřech:      330,- Kč

 Skupina po třech:         380,- Kč

 Skupina po dvou:          430,- Kč

  Individuální lekce:        630,- Kč

         

 

Číslo bankovního účtu pro neplátce DPH: 478719073/300   Při platbě do poznámky , prosíme,  zadejte jméno a měsíc, který  platíte, a datum případné absence, děkujeme
Číslo bankovního účtu DPH:  2064673 369 /800  (nutné připočítat k uvedené ceně DPH 21%) variabilní symbol je číslo faktury, děkujeme