Prezenční výuka + on line

Dle zájmu jsme zpět v prezenční výuce :)