Současní lektoři

Atka.S.       gramatika, konverzace

Kate F.        gramatika, konverzace,

Barbora B.   gramatika, konverzace,

Dan Š.        gramatika, konverzace

Audrey S.   pouze "on line" NY USA,

Arny S.       konverzace

Sarah D.     konverzace